Selskapene

Nettalliansen består av bortimot 30 store og små nettselskaper, og utgjør en av de største aktørene i det norske energimarkedet. Her kan du lese mer om selskapene som inngår i alliansen.

En av de største aktørene i energimarkedet


Selv om Nettalliansen består av små og mellomstore nettselskap, utgjør Nettalliansen samlet sett, en av de største aktørene i det norske energimarkedet. Sammen er vi en sentral aktør for ivaretakelse av norske lokalsamfunn.

Nettalliansen skal gjøre nettselskapene sterkere og mer effektive, gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte.