Etna Nett AS

 

Den 3. desember 2020 skiftet VOKKS Nett AS navn til Etna Nett AS. Etna Nett AS er en del av VOKKS konsernet og er 100 % eid av VOKKS. Selskapets formål er å bygge, vedlikeholde og forestå drift av anlegg for overføring av elektrisk energi, samt utføre andre pålagte oppgaver som områdekonsesjonær. Selskapet kan også delta i andre selskap med tilsvarende virksomhet. Etna Nett AS har i overkant av 13 000 nettkunder.

Etna Nett AS er organisert i avdelingene Planavdelingen, Anleggsavdelingen Dokka, Anleggsavdelingen Etnedal og Kundeavdelingen og har 50 ansatte hvorav 2 er lærlinger. Selskapet ledes av Nettdirektør Tom Ivar Knutsen.

Etna Netts AS områdekonsesjon omfatter kommunene Etnedal, Nordre Land, Søndre Land samt Snertingdal i Gjøvik kommune. Området er på 2 415 km2 og har ca 17 000 innbyggere. Konsesjonsområdet er preget av spredt bebyggelse og mange hytteområder. Ca 25 % av tilknyttede anlegg er hytter. VOKKS Nett AS driver egen entreprenørvirksomhet med bygging av infrastruktur for eget selskap, men er også aktør i det eksterne markedet mot andre energiselskap.

  • Daglig leder: Gorm Gundersen
  • Adresse: Gamle Jevnakervegen 3-5, 2870 Dokka
  • Telefon: 61 11 27 98
  • Vakttelefon: 61 11 27 01
  • E-post: firmapost@etna.no
  • Org.nr.: 882 783 022
  • Nettkunder: 13 400

Sikkerhet og kvalitet. Tilgjengelig og pålitelig.