Austevoll Kraftlag SA

Austevoll Kraftlag SA har hele Austevoll kommune som sitt konsesjonsområde, og hadde per 01.01.2017 4233 nettkunder. Austevoll Kraftlag drifter og vedlikeholder per 01.01.2014 et linjenett som omfatter om lag 84 km høyspentlinjer, 314 km lavspentlinjer, 37 km høyspentkabler og 47 km lavspentkabler. Kundene er fordelt over et stort område, og Austevoll Kraftlag driver 164 nettstasjoner.

Austevoll Kraftlag har 13 faste ansatte på nettdrift. De bygger og oppgraderer transformatorer og kraftledninger, rydder skog og rykker ut i all slags vær for at du som kunde alltid skal ha strøm. Vaktordningen gjør at de er i sving 24 timer i døgnet når det er behov for det, og har en leveringssikkerhet i strømnettet sitt på 99,99 %.

  • Daglig leder: Håvard Singelstad
  • Adresse: Solesvika 136, 5396 Vestre Vinnesvåg
  • Telefon: 55 08 01 00
  • Vakttelefon: 55 08 04 00
  • E-post: firmapost@aksa.no
  • Org.nr.: 959 254 893
  • Nettkunder: 4315

Austevoll Kraftlag har en leveringssikkerhet i strømnettet sitt på 99,99 %.