Allianser består av mennesker.

Sterke allianser skapes og utvikles av mennesker som vil det samme, sammen.


Skal mennesker samarbeide er det avgjørende å ha tydelige og felles mål. Men en ting er et mål på et stykke papir, noe annet er det å oppleve viljen og troen til menneskene man skal samarbide med. Derfor legger vi stor vekt på møter og forumer som dyrker gode diskusjoner og hvor erfaringer og nye idéer kan utveksles.

Eiermøte
06
juni 2023
Alta

Eiermøte

Eiermøte i Nettalliansen blir gjennomført to ganger årlig, og på eiermøtene er alle allianseselskapene representert. I eiermøtene blir strategiske avgjørelser diskutert og handlingsplan for neste periode besluttet.

Eiermøte
06.06.23 Alta
188 dager til

Kompetanse- og rollenettverk

Nettalliansen har etablert kompetanse- og rollenettverk med temaer som er aktuelle for alle selskapene i alliansen, som blant annet NIS, Måling, Plan og prosjekt, Drift og vedlikehold, kundehåndtering og beredskap. 

Nettverkene holder møter gjennom hele året

Beredskapsøvelser

Nettalliansen og NC-Spectrum inviterer til beredskapsøvelser i IKT-sikkerhet hver vår og høst. Beredskapsøvelsene er et viktig og nyttig virkemiddel for å øke bevissthet og kompetanse innen IKT-sikkerhet, både for enkeltressurser og hele allianseselskapet.

Beredskapsøvelser holdes vår og høst

Fagdager

Nettalliansen arrangerer ulike fagdager gjennom året, hvor vi tar for oss ulike tema. På disse dagene har vi fokus på kompetansedeling. 

Fagdager holdes gjennom hele året

Brukerforum

Flere brukere har samme behov og det gir en effekt å være koordinert overfor leverandørene. Ved å samle erfaringer og ønsker vil et brukerforum enklere kunne utarbeide og dele på brukermanualer og -støtte, samt prioritere endringsønsker. Forumet skal utarbeide og dele på maler og innhold relevant for energibransjen.

I forumene møtes representanter fra selskapene for å utveksle erfaringer, koordinere behov og endringsønsker, lage strukturer og gjenbruke dokumentasjon.

Brukerforum holdes gjennom hele året