Allianser består av mennesker.

Sterke allianser skapes og utvikles av mennesker som vil det samme, sammen.


Skal mennesker samarbeide er det avgjørende å ha tydelige og felles mål. Men en ting er et mål på et stykke papir, noe annet er det å oppleve viljen og troen til menneskene man skal samarbide med. Derfor legger vi stor vekt på møter og forumer som dyrker gode diskusjoner og hvor erfaringer og nye idéer kan utveksles.

Eiermøte
24
november 2020
Oslo

Regionmøter

Nettalliansen gjennomfører regionmøter på våren og på høsten. Regionmøtene er forberedelser til felles eiermøte som gjennomføres noen uker etterpå.

På regionmøtene gjennomgår vi forslag til årlig handlingsplan, og bereder grunnen for beslutninger i eiermøte og på generalforsamling. Vi holder 3 regionmøter på våren og 3 på høsten. Innholdsmessig er de like, men vi holder møtene på forskjellige geografiske plasseringer, slik at vi kommer nærmere selskapene i alliansen – ett i Sør-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionmøte Øst
03.11.20
30 dager til
Regionmøte Vest
04.11.20
29 dager til
Regionmøte Nord
05.11.20
28 dager til

Standardiseringsforum

Standardisering- og digitaliseringsgruppen holder årlige forum, hvor hensikten er å standardisere de mest hensiktsmessige områdene innenfor materiell mm. Standardiseringsforumet skal gjøre faglige vurderinger på valg av standardmateriell med fokus på kvalitet og økonomi.

Standardiseringsforum 2020
18.11.20 TBD
15 dager til

Kompetansenettverk

Nettalliansen har etablert kompetansenettverk med temaer som er aktuelle for alle selskapene i alliansen. 

Vi avholder følgende kompetansenettverk gjennom året:

• Nettdrift NIS

• Nettdrift Måling

• Nettdrift Plan og prosjekt

• Nettdrift Drift og vedlikehold

• Kundehåndtering

• Tilsynstjenester

• Innkjøp

• Beredskap

• Innovasjon og digitalisering

Nettverkene holdes gjennom hele året
MS Teams

Beredskapsøvelser

Nettalliansen og NC-Spectrum inviterer til beredskapsøvelser i IKT-sikkerhet hver vår og høst. Beredskapsøvelsene er et viktig og nyttig virkemiddel for å øke bevissthet og kompetanse innen IKT-sikkerhet, både for enkeltressurser og hele selskapet.

De neste beredskapsøvelsene blir avholdt høsten 2020.

Fagdager

Nettalliansen arrangerer ulike fagdager gjennom året, hvor vi tar for oss ulike tema. På disse dagene har vi fokus på kompetansedeling. 

Beredskapsdag

Brukerforum

Flere brukere har samme behov og det gir en effekt å være koordinert overfor leverandørene. Ved å samle erfaringer og ønsker vil et brukerforum enklere kunne utarbeide og dele på brukermanualer og -støtte, samt prioritere endringsønsker. Forumet skal utarbeide og dele på maler og innhold relevant for energibransjen.

I forumene møtes representanter fra selskapene for å utveksle erfaringer, koordinere behov og endringsønsker, lage strukturer og gjenbruke dokumentasjon.

Vi har følgende brukerforum i Nettalliansen:

• Brukerforum Måling (AMS)

• Brukerforum Nettnytte (AMS)

• Brukerforum Driftsplattform

• Brukerforum IKT-sikkerhet

• Brukerforum Avvik- og arbeidsordre

• Brukerforum Håndbøker

• Brukerforum Arkivløsning

• Brukerforum ERP

• Brukerforum Elhub/Elwin

• Brukerforum Elhub/CGI

Brukerforum holdes gjennom hele året