Allianser består av mennesker.

Sterke allianser skapes og utvikles av mennesker som vil det samme, sammen.


Skal mennesker samarbeide er det avgjørende å ha tydelige og felles mål. Men en ting er et mål på et stykke papir, noe annet er det å oppleve viljen og troen til menneskene man skal samarbide med. Derfor legger vi stor vekt på møter og forumer som dyrker gode diskusjoner og hvor erfaringer og nye idéer kan utveksles.

Eiermøte
juni 2021
Sted: TBD

Eiermøte

Eiermøte i Nettalliansen blir gjennomført to ganger årlig, og på eiermøtene er alle selskapene representert. I eiermøtene blir strategiske avgjørelser diskutert og handlingsplan for neste periode gjennomgått.

Eiermøte

Beredskapsøvelser

Nettalliansen og NC-Spectrum inviterer til beredskapsøvelser i IKT-sikkerhet hver vår og høst. Beredskapsøvelsene er et viktig og nyttig virkemiddel for å øke bevissthet og kompetanse innen IKT-sikkerhet, både for enkeltressurser og hele selskapet.

Beredskapsøvelser

Fagdager

Nettalliansen arrangerer ulike fagdager gjennom året, hvor vi tar for oss ulike tema. På disse dagene har vi fokus på kompetansedeling. 

Beredskapsdag