Bindal Kraftlag SA

Bindal kraftlag SA er tildelt områdekonsesjon for Bindal kommune, unntatt for området nord for Bindalsfjorden.

For å kunne distribuere elektrisk energi ut til våre kunder, har vi et høyspenningsnett som består av 130,4 km luftledninger og 9,0 km jordkabler, samt et lavspenningsnett med 123,1 km luftledning og 37,0 km jordkabel.

Bindal Kraftlag har i dag 8 ansatte.

  • Daglig leder: Stein Georg Lande
  • Adresse: Oldervikveien 8, Pb 34, 7980 Terråk
  • Telefon: 75 03 19 00
  • Vakttelefon: 75 03 19 19 / 918 94 145
  • E-post: nett@bindalkraftlag.no
  • Org.nr.: 953 181 606
  • Nettkunder: 1194