Om Nettalliansen

Nettalliansen ble etablert av 8 nettselskap i 2009 og består i dag av bortimot 40 små og mellomstore nettselskap. Til sammen har Nettalliansen nærmere 300.000 nettkunder og ca 1600 ansatte.

Selv om det enkelte nettselskap i alliansen er relativt lite i størrelse, utgjør Nettalliansen samlet sett, en av de største aktørene i det norske energimarkedet - og er en sentral aktør for ivaretakelse av norske lokalsamfunn.

Nettalliansen skal gjøre nettselskapene sterkere og mer effektive, gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte.

Med kunnskap
møter vi fremtiden.

Fokusområder

Felles innkjøp:

Felles innkjøp:

Gjøre gode innkjøp og forvalte avtaler innen materiell, tjenester og systemer

Digitalisering:

Digitalisering:

Fornye, forbedre og standardisere arbeidsprosesser

Kompetanse- og ressursdeling:

Kompetanse- og ressursdeling:

Selskapene skal bli mer effektive og robuste gjennom deling av ressurser, kompetanse og erfaring

Nettalliansen på 1 minutt

Km linje i NA 50.730km
Antall målere i NA 300.000
Antall
trafostasjoner i NA
19.210
Antall ansatte i
nettvirksomheten
850
Antall ansatte i
energiselskapet
1550

Kontakt oss

Forretningsadresse:

Nettalliansen AS,
Valdresvegen 1129
2936 BEGNADALEN

Besøksadresse:

Nettalliansen AS,
Haakon VII gate 9
0114 OSLO

For generelle henvendelser:
Maria Rodahl Johansen

Daglig leder

Telefon 952 48 863 / epost
Gunnar Bell

Innkjøps- og administrasjonssjef

Telefon 900 66 064 / epost
Anniken Pettersborg

Leder kommunikasjon og samfunnskontakt

Telefon 412 20 888 / epost
Kjartan Mjøsund

Leder virksomhetsarkitektur og IT-strategi

Telefon 926 17 408 / epost
Lars Eirik Olsen

Prosjektsjef

Telefon 930 90 468 / epost
Hanne Johansen

IKT-sikkerhetsansvarlig

Telefon 476 30 481 / epost
Ragnhildur Arnadottir

IKT-forvalter

Telefon 911 84 490 / epost