Om Nettalliansen

Kraften i å holde sammen


I et lite samfunn der alle kjenner alle, spiller det lokale nettselskapet ofte en helt spesiell rolle. Med et hjerte som banker for nærmiljøet bidrar de til å skape et hjemsted med skoler, fritidstilbud og arbeidsplasser til alle. Et sted med en teknologi- og infrastruktur som gjør det mulig å bo og jobbe akkurat der. Et sted man vil flytte til, ikke fra.

Driver du et slikt uavhengig nettselskap, er du kanskje stor i den lille sammenhengen. Men velger du å bli stående alene, kan det også bli unødvendig tøft i lengden, og følelsen av å være liten dukker raskt opp.

Kanskje ser du stadig mer tid forsvinne til oppgaver som du hverken er spesielt god eller glad i. Tid du gjerne skulle brukt på langt viktigere ting, som å sørge for at alt fungerer og kanskje nettopp å være den aktive deltakeren og pådriveren i lokalsamfunnet.

Slike utfordringer førte til at åtte små nettselskaper gikk sammen om å danne Nettalliansen. Gjennom felles innkjøp, digitalisering, standardiserte arbeidsprosesser, kompetanse- og ressursdeling oppdaget vi at effektiviteten økte og sårbarheten ble redusert for alle involverte. Samtidig som hvert enkelt selskap fikk beholde den dyrebare friheten til å bruke tid og krefter lokalt.

Med årene har Nettalliansen vokst til 25 små og store nettselskap, og betjener nærmere 230.000 nettkunder og ca 1200 ansatte.

Sammen bygger Nettalliansen en bransjeløsning som dekker IT-behovene til det moderne og effektive nettselskapet. Det å samle allianseselskapene på én felles plattform, legger grunnlaget for felles tjenester, standardiserte arbeidsprosesser og samhandling på tvers. Dette bidrar både til økt effektivitet og redusert sårbarhet hos hvert enkelt allianseselskap.

Bransjeløsningen effektiviserer arbeidsprosesser både innenfor hvert enkelt nettselskap, og ikke minst på tvers av alle selskapene i alliansen slik at nettselskapene enkelt skal kunne utveksle informasjon og ressurser.

Men vi har plass til flere som tenker som oss. Som medeier i Nettalliansen får du mer kraft til den daglige driften, mer kraft til å møte fremtiden, mer kraft til innovasjon, og mer kraft til miljøet.

Samtidig kan du forbli liten og full av den gode energien som har bygget selskapet ditt fra dag én. Du beholder den lokale råderetten og kan fortsette med å ivareta lokalsamfunnet. Sammen utvikler vi bransjeløsningene som gjør at man lykkes.

Nettalliansen. Mer kraft til det lokale nettselskapet.

Fokusområder

Felles innkjøp:

Felles innkjøp:

Gjøre gode innkjøp og forvalte avtaler innen materiell, tjenester og systemer

Digitalisering:

Digitalisering:

Fornye, forbedre og standardisere arbeidsprosesser

Kompetanse- og ressursdeling:

Kompetanse- og ressursdeling:

Selskapene skal bli mer effektive og robuste gjennom deling av ressurser, kompetanse og erfaring

Nettalliansen på 1 minutt

Kontakt oss

Forretningsadresse:

Nettalliansen AS,
Valdresvegen 1129
2936 BEGNADALEN

Besøksadresse:

Nettalliansen AS,
Haakon VII gate 9
0114 OSLO

For generelle henvendelser:

Maria Rodahl Johansen

Daglig leder

Telefon 952 48 863 maria.johansen@nettalliansen.no
Gunnar Bell

Innkjøps- og administrasjonssjef

Telefon 900 66 064 gunnar.bell@nettalliansen.no
Anniken Pettersborg

Leder kommunikasjon og samfunnskontakt

Lars Eirik Olsen

Prosjektsjef

Hanne Johansen

Leder IT-sikkerhet og beredskap

Telefon 476 30 481 hanne.johansen@nettalliansen.no
Hans Ørjasæter

Leder for nettdrift

Telefon 401 74 502 hans.orjaseter@nettalliansen.no
Lars Bjertnæs

Programleder Bransjeløsning

Telefon 909 93 321 lars.bjertnaes@nettalliansen.no