Nettalliansens bransjeløsning

Kraftbransjen er i sterk endring. Samfunnets endring i energibruk, strengere regulering og teknologiutvikling driver et behov for å effektivisere og tenke nytt. 

Sammen bygger derfor Nettalliansen en bransjeløsning som skal dekke IT-behovene til det moderne og digitaliserte nettselskapet. Blant annet ved å utnytte mulighetene ny teknologi til en hver tid gir - til å yte bedre service til kundene, bedre hverdagen til de ansatte og å fornye og forbedre driften av nettet.

En felles bransjeløsning innebærer i tillegg både bedre utvikling av løsninger og større besparelser for nettselskapene. Med tilgang til kompetansen i hele alliansen og felles forvaltning vil vi både høste store kostnadsmessige gevinster og øke kvaliteten. Med Nettalliansens bransjeløsning går selskapene i Nettalliansen fra kostbar skreddersøm til gjennomtenkt standardisering og koordinert videreutvikling.

Første ledd i bransjeløsningen er en felles plattform som legger til rette for at selskapene får tilgang til sentral og sikker IT-drift og IT-forvaltning, økt samhandling og deling av tjenester mellom selskapene i alliansen.

Felles drift<br />
og forvaltning
1

Felles drift
og forvaltning

Mange ulike løsninger, avtaler, variasjon i avtalevarighet og pris preger selskapene. Bransjeløsningen har en grunnleggende IT struktur, med felles forvaltning og oppfølging av leverandører. Det gir bl.a. god kontroll på brukere og tilgangsstyring.
Ivaretakelse<br />
av IT-sikkerhet
2

Ivaretakelse
av IT-sikkerhet

Færre systemer samlet ett sted, reduserer risiko for sikkerhetsbrudd, som f.eks. hackerangrep.
Felles <br />
integrasjoner
3

Felles
integrasjoner

Felles integrasjoner vil gi mer standardiserte systemer og være kostnadseffektivt for selskapene i Nettalliansen.
Kjøp og salg av<br />
tjenester mellom <br />
selskapene
4

Kjøp og salg av
tjenester mellom
selskapene

Selskapene kan få tilgang til hverandres systemer ved behov, for å kjøpe tjenester av hverandre, ved f.eks. sykdom eller ved behov for større kapasitet.
Synergier ved innkjøp, drift, <br />
kompetanse og opplæring
5

Synergier ved innkjøp, drift,
kompetanse og opplæring

Kompetansedeling, erfaringsutveksling og stordriftsfordeler er noen eksempler på synergier som følge av samarbeid på disse områdene.
Bedre samhandling ved bruk av fellestjenester
6

Bedre samhandling ved bruk av fellestjenester

Samhandling selskapene i mellom vil bli betydelig enklere, gjennom felles brukeradministrasjon og samhandlingsplattformer.

Bransjeløsningen på 1 minutt