Lysna AS

Fusa Kraftlag Nett AS har skiftet navn til Lysna AS. Nettavdelingen består av 11 årsverk. Avdelingen har ansvar for opprusting, nybygging, drift og vedlikehold av fordelingsnettet. Innmating til Lysna er på 66 kV linje frå SKL Nett AS, med transformering til 22. kV fordelt på fire transformatorstasjoner, Stussvik, Sævareid, Eikelandsosen og Fusa. Transformatorstasjonene er også sammenkoblet på 22 kV nivå, så om en transformatorstasjon faller ut kan en forsyne denne via 22 kV nettet.

I tillegg til dette er det en kraftstasjon i Eikelandsosen på 30MW med en normalproduksjon på ca. 60 GWh. SKL Produksjon AS eier og drifter kraftstasjonen.

Kraftsystemet i Fusa er bygget opp med 22 kV kabel- og luftnett med ei totallengde på 173,0 km fordelt på 208 nettstasjoner.
Nettet i Fusa har derfor ingen spesielle flaskehalser, og nettet har dermed tilfredsstillende kapasitet i normal driftssituasjon. Det er heller ingen kapasitetsproblemer knyttet til transformering i transformatorstasjonene.

Nettet i Fusa har i de senere år vært gjennom en vesentlig opprustning, og har derfor hatt en del varslede avbrudd knyttet til dette arbeidet. Det er også planlagt reinvesteringer i årene som kommer. Nettets utforming og tilstand er likevel så bra at leveringskvaliteten kan regnes for å være god.

  • Daglig leder: Tove Hjartnes Fosså
  • Adresse: Stallabrotvegen 119, 5640 Eikelandsosen
  • Telefon: 56 58 00 40
  • Vakttelefon: 56 58 00 35
  • E-post: post@nett.fusa-kraftlag.no
  • Org.nr.: 858 837 162
  • Nettkunder: 3150

Kraftsystemet i Lysna er bygget opp med 22 kV kabel- og luftnett med ei totallengde på 173,0 km fordelt på 208 nettstasjoner.