DE Nett AS

Den 29. september 1920 ble det nybygde linjenettet satt under spenning av Drangedal kommunale Elektrisitetsverk, senere kalt Drangedal everk.
I det første driftsåret hadde everket 326 abonnenter og et “effektsalg” på 198 kW. I dag, over 100 år senere, er det ca. 4000 abonnenter og et forbruk på ca. 55 GWh fordelt på 280 km høyspentnett, 300 transformatorer og 552 km lavspentnett.


Everket distribuerer kraft til abonnenter i Drangedal kommune, Lundereid og Kurdøla i Kragerø Kommune og Fjågesund i Kviteseid Kommune.
Vi foretar kontinuerlig betydelige investeringer i distribusjonsnettet vårt. Dette medfører at våre nettkunder kan nyte godt av et driftssikkert nett.

Den 1. desember 2021 skiftet vi navn fra Drangedal Everk til DE Nett AS.

  • Daglig leder: Jan Gunnar Thors
  • Adresse: Gudbrandsvegen 28, 3750 Drangedal
  • Telefon: 35 99 70 00
  • Vakttelefon: 957 60 606 / 915 86 184
  • E-post: post@denett.no
  • Org.nr.: 971 028 440
  • Nettkunder: 4000

Vi foretar kontinuerlig betydelige investeringer i distribusjonsnettet vårt. Dette medfører at våre nettkunder kan nyte godt av et driftssikkert nett.