Enida AS

Enida AS holder til i Egersund og er et selskap i Dalane Energi konsernet som også består at datterselskapene Dalane Kraft og Dalane Energisalg. Dalane Kraft driver på med kraftproduksjon, Dalane Energisalg selger strøm mens Enida har ansvar for å drifte og vedlikeholde strømnettet i de 4 Dalane kommunene Egersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim. Dalane Nett har rundt 15.000 nettkunder, 2200 km linje/kabelnett og 860 nettstasjoner i sitt område.

Enida setter sin ære i å være en pålitelig, profesjonell strømnettleverandør. Vår kompetanse og vår inngående kjennskap til regionen er viktige årsaker til at innbyggerne i Dalane har en stabil og god strømforsyning.

  • Daglig leder: Elin Svanes Hjørungnes
  • Adresse: Elganeveien 1, 4371 Egersund
  • Telefon: 51 46 25 01
  • Vakttelefon: 51 49 18 50
  • E-post: firmapost@enida.no
  • Org.nr.: 918 312 730
  • Nettkunder: 15000

Vår kompetanse og vår inngående kjennskap til regionen er viktige årsaker til at innbyggerne i Dalane har en stabil og god strømforsyning.