Breheim Nett AS

Luster Energiverk har endret navn til Breheim Nett AS. Breheim sitt administrasjonsbygg ligg i Gaupne. Dette er kommunesenteret i Luster Kommune i Sogn og Fjordane.

  • Daglig leder: Anders Molland
  • Adresse: Gaupnegrandane 4, 6868 Gaupne
  • Telefon: 57 68 29 00
  • Vakttelefon: 970 70 911
  • E-post: firmapost@lusterenergiverk.no
  • Org.nr.: 933 297 292
  • Nettkunder: 3800