Vang Energiverk KF

 

Vang Energiverk AS er eit nettselskap i Vang kommune i Valdres. 

Vang Energiverk transporterar straum for nettkundane i Vang kommune, både forbrukskundar og kraftprodusentar. 

Dei seinare åra har vi bygd ut mange områder for hyttekundar og hyttekundane utgjer no 2/3 av eit samla antal på 2600 kundar. 

Vang Energiverk AS er heileigd av Jotun Holding AS. Vang kommune eig 100% av aksjane i Jotun Holding AS. 

  • Daglig leder: Tor Masdal
  • Adresse: Tyinvegen 4861, 2975 Vang i Valdres
  • Telefon: 61 36 75 50
  • Vakttelefon: 930 36 450/976 89 033
  • E-post: epost@vangenergi.no
  • Org.nr.: 824 368 082
  • Nettkunder: 2 600