Vang Energiverk KF

 

Vang Energiverk AS er eit nett- og produksjonsselskap i Vang kommune i Valdres. Vi held til ved Synshagen i Vang i Valdres, og produserar kraft i vårt kraftverk Eidsfoss i Øye. Selskapet vart stifta i 1940 og har i dag 15 tilsette.

Vang Energiverk AS transporterar straum til nettkundane i Vang kommune. Dei seinaste åra har det også vorte bygd ut fleire områder for hyttekundar, og fleire stader er under planlegging og utbygging. Ta gjerne kontakt for nærare informasjon om mogligheiter for straumtilkobling.

Vang Energiverk AS har i saman med Eidsiva Bredbånd AS bygd ut breiband i Vang kommune.
For bestilling av breiband kontakt Eidsiva Bredbånd AS på telefon 03370 eller via heimesida deira

  • Daglig leder: Tor Masdal
  • Adresse: Tyinvegen 4861, 2975 Vang i Valdres
  • Telefon: 61 36 75 50
  • Vakttelefon: 930 36 450/976 89 033
  • E-post: epost@vangenergi.no
  • Org.nr.: 871 028 362
  • Nettkunder: 2 370