Norefjell Nett AS

Norefjell Nett drifter og vedlikeholder strømnettet i Krødsherad kommune.

Nettet til Krødsherad består av ca 90 km høyspentlinjer, 50 km høyspentkabel,
160 km lavspentlinjer, 180 km lavspentkabel og 201 nettstasjoner.

Vi har ca 3000 fornøyde nettkunder, og det transporteres årlig ca 58 GWh til kundene gjennom nettet vårt.

  • Daglig leder: Espen Slevikmoen
  • Adresse: Norefjellvegen, 3536 Noresund
  • Telefon: 32 14 94 50
  • Vakttelefon: 32 14 94 50
  • E-post: post@krodsherad-nett.no
  • Org.nr.: 971 030 658
  • Nettkunder: 3050

Vi har ca 3000 fornøyde nettkunder, og det transporteres årlig ca 58 GWh til kundene gjennom nettet vårt.