Rakkestad Energi Nett AS

 

Rakkestad Energi nett AS er et nettselskap med distribusjonsnett i Rakkestad kommune. Nettvirksomheten omfatter ca. 4600 målepunkter innenfor kommunen. Vi holder til på industriområdet i Rakkestad sentrum, har til sammen 14 ansatte og en totalomsetning på ca. 44 millioner kroner.

Våre eiere er Rakkestad kommune med 67 % og Hafslund Nett AS med 33%.

Rakkestad Energi er delt inn i to forretningsområder, nettvirksomhet og arbeid for andre. Rakkestad Energi Nett står for drift og vedlikehold av strømnettet i kommunen, som omfatter både høyspenningsnettet som overfører strømmen og lavspentnettet som fordeler strømmen til den enkelte kunde. Arbeid for andre går på tjenestesalg nært relatert til hovedvirksomheten.

  • Daglig leder: Thor-Einar Haugom
  • Adresse: Grenseveien 2, 1890 Rakkestad
  • Telefon: 69 22 65 00
  • Feilmelding driftssentral: 69 22 65 00, tast 1.
  • E-post: post@rakkestadenergi.no
  • Org.nr.: 968 398 083
  • Nettkunder: 4 600

Vi er til for lokalsamfunnet!