Felles informasjon på standard nettsider

Felles informasjon på standard nettsider

I Nettalliansen publiseres det felles informasjon, som hvert allianseselskap med noen enkle klikk kan publisere på egne nettsider. 


Gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte gjør vi små og mellomstore nettselskap sterkere, mer effektive og mindre sårbare. Også på (inter)nett.

I Nettalliansen har vi standardisert og modernisert nettsidene til allianseselskapene, og dermed er alle på samme publiseringsplattform. Dette gjør at vi kan publisere felles informasjon, som f.eks. nyhetssaker eller undersider med informasjon som alle nettkunder vil ha nytte av. Noen saker kan være mer relevant enn andre, bl.a. som følge av hvor i landet nettselskapet holder hus. Derfor står selskapene fritt til å velge hva de ønsker å publisere på egne sider. 

Dette sparer tid, og skaper verdi for nettkundene i Nettalliansen. Og ikke minst koster det nettselskapet mindre, både i anskaffelse, ressurser og tid. 

Moderne, informative og responsive nettsider.

Andre artikler