Tre nye innovasjonsprosjekter i Nettalliansen

Tre nye innovasjonsprosjekter i Nettalliansen

Innovasjon er et viktig spor i Nettalliansen for å finne mer effektive måter å drifte nettet på. Nettalliansen deltar i år på tre nye innovasjonsprosjekter.


Nettalliansen disponerer felles FoU-midler som dekker FoU-prosjekter som anses å ha nytteverdi for alle selskapene i Nettalliansen.

Formålet med prosjektene er å øke effektiviteten gjennom økt kompetanse, forenklede arbeidsprosesser, ny teknologi og bruk av eksisterende teknologi på nye måter. Prosjektene skal være praktisk og anvendbar for selskapene.

Råtekontroll
Råtekontroll av stolper blir utført jevnlig av nettselskapene, og er en viktig del av vedlikeholdet for å si noe om tilstanden til stolpene. Råte i stolper er kritisk, og god og riktig diagnostisering av tilstanden er viktig for å utføre vedlikehold på riktig tidspunkt. Verken for tidlig eller for sent.

Gjennom innovasjonsprosjektet Birdsview er det utviklet et produkt med en radar som scanner et tverrsnitt av stolpen og gir ein god status og dokumentasjon på tilstanden.


Risikobasert fornyelsesvurdering av kraftledninger
Gjennom innovasjonsprosjektet RIFOK skal det utvikles en ny metode for å vurdere tilstand og estimere feilsannsynlighet til kraftledninger i distribusjonsnett og regionalnett.

Metoden vil inngå i en ny framgangsmåte for risikobasert planlegging av hvor, når og hvordan fornyelse av kraftledninger bør gjøres. Til sammen vil dette føre til bedre prioritering av kraftledninger for fornyelse, reduksjon av antall feil, reduksjon av ressurskrevende fornyelsesbefaringer og vedlikehold, og økt utnyttelse av kraftledningenes levetid.

Bedre bruk av data
Innovasjonsprosjektet DSCADA skal tilgjengeliggjøre data på et nivå som gjør at flere applikasjoner kan nyttiggjøre seg dataene.

Nettselskapenes IT-systemer og datafangst har vært preget av silosystemer, hvor det i liten grad er mulig å tilgjengeliggjøre data mellom fag-, støtte- og driftssystemer. Med DSCADA tar vi for oss høyspentnettet og ser på hvordan vi kan tilgjengeliggjøre og presentere «all data» i mer sanntid til bruk i drift, investeringer og ikke minst beredskapssituasjoner.


Ta kontakt

Vil du vite mer om hvordan Nettalliansen jobber med innovasjon, ta kontakt med vår leder for nettdrift, Hans Ørjasæter.

Råtekontroll ved hjelp av radarscanning. Foto: Birdsview

Andre artikler