Vel gjennomførte regionmøter

Vel gjennomførte regionmøter

I uke 46 ble regionmøte øst holdt i Oslo, og uken etter gjennomførte vi både regionmøte vest og nord i hhv Bergen og Tromsø. 

Det har vært god oppslutning i alle regionmøtene, og møtene har vært gode forberedelser til eiermøtet som avholdes den 27.-28. november.

Vi har lagt ut presentasjonen fra regionmøtene. (gjelder kun selskap i alliansen)

På eiermøtet vil det tas beslutninger om igangsettelse av prosjekter i 2020.

God stemning på regionmøte vest i Bergen den 11. november.

Andre artikler