Nettalliansen og CGI inngår avtale på ny kundeløsning

Nettalliansen og CGI inngår avtale på ny kundeløsning

Nettalliansen har etter en grundig anskaffelsesprosess valgt CGI som leverandør av ny kundeløsning til sine 28 nettselskaper, og setter nå fart på alliansens bransjeløsning. 


Nettalliansen utlyste anbudskonkurranse på ny kundeløsning i juni 2021, og gikk målrettet til verks for å finne den beste leverandøren på markedet som kunne oppfylle kravene til en fleksibel, moderne og fremtidsrettet løsning.

Nettalliansen består av 28 nettselskaper som til sammen har omtrent 200.000 nettkunder, og utgjør en av de største aktørene i det norske energimarkedet. Nettalliansen har kjørt en grundig anbudsprosess, og CGI vant kontrakten som har en verdi på 60 millioner kroner.

Viktig steg for utvikling og effektivisering
Anskaffelsen av ny og felles kundeløsning i Nettalliansen er et viktig steg innen digitalisering, og i tråd med Nettalliansens mål for utvikling, standardisering og økt effektivitet. 

Nettalliansen skal være et godt alternativ til fusjon og til å stå alene som et mindre nettselskap. Allianseselskapene skal gjøre ting sammen og på samme måte, samtidig som de beholder lokal råderett og ivaretar sine lokalsamfunn. Sammen bygger derfor Nettalliansen en bransjeløsning som dekker IT-behovene til det moderne og effektive nettselskapet. En felles kundeløsning bidrar til å samle allianseelskapene på én felles plattform, som legger grunnlaget for felles tjenester og automatiserte prosesser på tvers av selskapene og fagsystemer. Dette bidrar både til økt effektivitet og redusert sårbarhet hos hvert enkelt allianseselskap.

Felles løsninger skaper effektive nettselskap
Nettalliansens bransjeløsning består av felles fagsystemer som utvikles sammen med allianseselskapene. At fagsystemene snakker sammen, bidrar til effektive arbeidsprosesser både innenfor hvert enkelt nettselskap, og ikke minst på tvers av alle selskapene i alliansen. Nettselskapene skal enkelt kunne utveksle informasjon og ressurser, og kundeløsningen er en viktig forutsetning for denne samhandlingen.

«Med CGI sin kundeløsning får vi et moderne fagsystem som er tilpasset behovet til Nettalliansen og allianseselskapene. I tillegg har vi fått en leverandør som vi kjenner godt, og som jobber for å sikre en god og brukervennlig løsning», sier Maria Rodahl Johansen, daglig leder i Nettalliansen. 
«Vi har valgt CGI fordi de har en veletablert kundeløsning og unik bransjekompetanse. CGI forstår nettselskapenes utfordringer gjennom deres lange erfaring med implementering, utvikling og drift av forretningskritiske løsninger i energibransjen. Vi ser frem til et godt samarbeid med CGI».

En tilpasset løsning for bransjen
«Det er veldig gledelig at Nettalliansen valgte oss som leverandør», sier Kenneth Lyford, administrerende direktør i CGI Norge. «Vi har snart 40 års bransjeerfaring og er den ledende leverandøren av IP-løsninger og tjenester til Energibransjen i Norge. Vår globale tilstedeværelse, sammen med vår lokale forankring og nærhet til kunden gjør at vi kan tilby våre kunder kompetente team som kjenner bransjen inngående og vet hva som er viktig for hver enkelt kunde. Med Customer Nett på Smart24, leverer CGI løsning og tjenester som er har høy effektivitet, ytelse og kvalitet, hvor prosesser er automatiserte og gjennomprøvde fra innsamling til innfordring. Dette vil gi Nettalliansen et solid fundament og fleksibilitet i en tid der energibransjen opplever krevende omstillinger, og hvor mange ser etter en trygg havn sammen med en solid partner».

Om Nettalliansen
Nettalliansen ble etablert av 8 selskap i 2009, og består i dag av 28 små og mellomstore nettselskap. Til sammen har Nettalliansen nærmere 200.000 nettkunder og ca 1200 ansatte. Selv om det enkelte nettselskap i alliansen er relativt lite i størrelse, utgjør Nettalliansen samlet sett en av de største aktørene i det norske energimarkedet - og er en sentral aktør for ivaretakelse av norske lokalsamfunn og arbeidsplasser. Nettalliansen styrker de mindre nettselskapene og legger til rette for økt effektivitet og redusert sårbarhet, gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte.

Om GGI
CGI Group Inc. ble grunnlagt i 1976 og er et av verdens største IT- og forretningskonsulentfirmaer. Vi er innsiktsstyrte og resultatbaserte for å sikre at du får mest ut av dine investeringer. Med 76 000 medarbeidere betjener vi tusenvis av kunder over hele verden, fra kontorer og leveransesentere i Europa, Amerika og Asia. CGI tilbyr ende-til-ende-tjenester, som forretnings- og IT-rådgivning, systemintegrasjon, applikasjonsutvikling og -vedlikehold, drift og håndtering av infrastruktur samt et bredt sortiment av patenterte løsninger. I Norge har CGI ca. 670 ansatte fordelt på åtte lokasjoner.


Kontaktinfo
Maria Rodahl Johansen, Daglig leder Nettalliansen AS, tlf: +47 952 48 863, epost: maria.johansen@nettalliansen.no
Kenneth Lyford, Administrerende direktør i CGI Norge, tlf: +47 901 66 292, epost: kenneth.lyford@cgi.com


Kenneth Lyford, adm. dir. i CGI Norge

Andre artikler