Kompetansenettverk i Nettalliansen

Kompetansenettverk i Nettalliansen

Selskapene i alliansen har god nytte av hverandres kunnskap. Derfor har vi etablert digitale kompetansenettverk på flere områder.

Et av fokusområdene vi har i Nettalliansen er å dele på den kompetansen som våre selskap sitter med. Selskapene skal bli mer effektive og robuste gjennom deling av ressurser, kompetanse og erfaring. Kompetansenettverkene bidrar til dette, og skaper en god kultur for samhandling på tvers av rollene i nettselskapet. 

Vi har etablert 5 kompetansenettverk:

  1. Nettdrift (planlegging, drift- og overvåkning, vedlikehold og montøroperasjoner)
  2. Kundehåndtering (MAFI, Tariff og produkthåndtering og kundebetjening)
  3. Tilsynstjenester
  4. Beredskap
  5. Innovasjon og digitalisering

Nettverkstreffene er åpne for alle selskapene i alliansen, og blir holdt jevnlig gjennom året. 

Andre artikler