Ukens KUDOS til Hallingdal Kraftnett

Ukens KUDOS til Hallingdal Kraftnett

Hun har opparbeidet seg høy kompetanse og har god forståelse for hvordan hun skal overføre kunnskap til andre. Denne uken er det Marianne Bakko fra Hallingdal Kraftnett som får Ukens KUDOS. 


Marianne får kun godord fra sine kollegaer i tilsynsprosjektet, og hennes innsats og deltakelse i prosjektet beskrives som uvurderlig.

Hun har fra start vært en sterk pådriver og koordinert og holdt oversikt over den kompliserte testingen av kundeoppdatering via BRS meldingene mot Elhub i den nye versjonen av Cubit. Hun har vært bindeleddet mellom alle de ulike aktørene i testing, og eksempelvis fått dem bort fra å kun sende eposter, og over på fellesmøter hvor mange elementer testes og rettes fortløpende. For IS Safe kundene har hun vært en trygg person å ha med i prosjektet, og mye ekstrainnsats er lagt ned både på ettermiddag og kveldstid.

«Alle spørsmål og drøftinger underveis har jo bidratt til å forme den gode løsningen vi i Nettalliansen sitter på i dag.»Kompetansedeling øker effektiviteten

Marianne bidrar med høy kompetanse, forståelse og positivitet inn i prosjektet og utvikling av løsningen. Hun er aktiv i brukerforum både på vegne av andre selskap og opp mot Cubit. Forrige uke holdt hun to timers «erfaringsoverføring» i tilsynsløsningen, hvor hun viste hvordan løsningen skal brukes og hva som er planene til leverandøren fremover. Hun kommer gjerne med tips til de andre selskapene som bare kan ta kontakt når som helst hvis det er behov for bistand.

Hun er i tillegg alltid positiv og løsningsorientert!

Selv har hun følgende å si: Som prosjektdeltaker har min rolle vært å se hvordan hele tilsynsprosessen kunne effektiviseres, fra utplukk og booking til gjennomføring og utsending av brev. Målsettingen vår var å etablere en mer funksjonell og smidig tilsynsløsning enn tidligere. Alle spørsmål og drøftinger underveis har jo bidratt til å forme den gode løsningen vi i Nettalliansen sitter på i dag. Så tusen takk for alle spørsmål som er stilt - og ikke minst for kudos!

Nettalliansen trenger sterke og dedikerte ressurser som bidrar til fellesskapet. Alle som mottar Ukens KUDOS er et godt eksempel på dette. 

Andre artikler