IKT-sikkerhetsstrategi for Nettalliansen

IKT-sikkerhetsstrategi for Nettalliansen

En IKT-sikkerhetsstrategi er etablert i Nettalliansen og ble besluttet i mai. 

Strategien er i stor grad knyttet mot Kraftberedskapsforskriften, Nasjonal sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og Nettalliansens hovedstrategi.

Strategi for IKT-sikkerhet i Nettalliansen er utarbeidet for å sikre at selskapene har tekniske, organisatoriske og menneskelige tiltak som skaper fellesskap og en sikkerhetsmessig robusthet.

Det er gjennomført en ekstern og intern analyse for å sette mål for strategien, samt at selskapenes eget ansvar og Nettalliansens rolle er adressert. Målene i strategien er felles, og oppnås gjennom delmål/tiltak som står oppført under hvert mål.

IT-strategigruppen har i fellesskap gjennomgått strategien og hatt en høringsrunde. Den ble besluttet godkjent 20. mai 2020.


Andre artikler