IKT-sikkerhet er viktigere enn noen gang

IKT-sikkerhet er viktigere enn noen gang

Nettalliansen setter IKT-sikkerhet høyt på agendaen og holder regelmessige øvelser i IKT-sikkerhet for alle våre selskap.


Vår bransje blir stadig mer digitalisert, som medfører et mer komplekst trusselbilde når det gjelder IKT-hendelser. Derfor er IKT-sikkerhet et viktig fokusområde hos selskapene i Nettalliansen og i fellesskap sikrer vi robuste IT-løsninger for fremtiden hvor IKT-sikkerhet alltid er en rød tråd. 

Det utføres felles beredskapsøvelser seks ganger årlig, samtidig som det holdes individuelle øvelser per selskap ved behov. 

KraftCERT har nylig sendt ut en trusselvurdering som viser et skjerpet trusselbilde og en stor økning i cyberangrep siden mange av oss flyttet på hjemmekontor. Det er både økning i antall angrep og nye typer angrep. Trusselvurderingen gir et detaljert bilde av dagens situasjon, og dermed en godt utgangspunkt for videre analyse av trussel- og risikosituasjon i selskapene i Nettalliansen.

Nettalliansen har eget IKT-sikkerhetsforum
Nettalliansen har etablert et godt IKT-sikkerhetsmiljø og holder regelmessige IKT-sikkerhetsforum. Forumet tar for seg IKT-sikkerhetshendelser i bransjen, muligheter i Nettalliansen og erfaringsutveksling blant selskapene på området. Andre artikler