IKT-sikkerhet er viktigere enn noen gang

IKT-sikkerhet er viktigere enn noen gang

Nettalliansen setter IKT-sikkerhet høyt på agendaen og holder regelmessige IKT-sikkerhetsforum for alle våre selskap.


Vår bransje blir stadig mer digitalisert, som medfører et mer komplekst trusselbilde når det gjelder IKT-hendelser. Derfor er IKT-sikkerhet et viktig fokusområde i Nettalliansen og vi vil bistå selskapene i arbeidet med å sikre robuste IT-løsninger for fremtiden.

KraftCERT har nylig sendt ut en trusselvurdering som viser et skjerpet trusselbilde og en stor økning i cyberangrep siden mange av oss flyttet på hjemmekontor. Det er både økning i antall angrep og nye typer angrep. Trusselvurderingen gir et detaljert bilde av dagens situasjon, og dermed en godt utgangspunkt for videre analyse av trussel- og risikosituasjon i selskapene i Nettalliansen.

Nettalliansen har eget IKT-sikkerhetsforum
Nettalliansen har etablert et godt IKT-sikkerhetsmiljø og vil holde regelmessige IKT-sikkerhetsforum. Forumet tar for seg IKT-sikkerhetshendelser i bransjen, muligheter i Nettalliansen og erfaringsutveksling blant selskapene på området. Andre artikler