25 nettselskap og ett NIS!

25 nettselskap og ett NIS!

Nettalliansen har valgt dpPower fra Digpro til vårt nye felles NIS, som gir vår bransjeløsning nok et solid og fremtidsrettet fagsystem.


Nettalliansens bransjeløsning består av felles fagsystemer som utvikles sammen med allianseselskapene. At fagsystemene snakker sammen, bidrar til effektive arbeidsprosesser både innenfor hvert enkelt nettselskap, og ikke minst på tvers av alle selskapene i alliansen. 

Maria Rodahl Johansen, daglig leder i Nettalliansen AS er godt fornøyd med valget av nytt NIS. «Gjennom at allianseselskapene bruker samme nettinformasjonssystem er vi sikret god kvalitetskontroll for alle involverte. Et nytt NIS er en sentral og viktig brikke som vil komplementere vår felles digitale bransjeløsning. Det vil ha en betydelig verdi for våre 25 allianseselskap at de har én felles avtale, samme systemoppsett og standardiserte arbeidsprosesser. Dette i tillegg til at NIS blir koblet sammen med øvrige fagsystemer i bransjeløsningen, vil muliggjøre mer samhandling på tvers i alliansen og en mer effektiv nettdrift. Etter en grundig evaluering av flere systemer ser vi nå frem til å sette i gang med prosjektet og implementeringsprosessene. Ikke minst ser jeg frem til gode resultater.»

«Det har en betydelig verdi for våre 25 allianseselskap å ha én felles avtale, samme systemoppsett og standardiserte arbeidsprosesser.»

«Vi er veldig glade for at Nettalliansen har bestemt seg for å bruke dpPower», sier Jonas Jacobsson, daglig leder i Digpro Solutions AB. «dpPower er et NIS som brukes med stor suksess i en rekke land i verden. Fordelene brukerne får ved å samle alle data i ett system har vist seg uvurderlige. Våre brukere jobber bredt med forretningsprosesser, prosjektledelse, kundekommunikasjon og mobilitet, og ned til detaljene ved for eksempel smarte målere.»

Digpro har produkter for en rekke ulike segmenter, og dpPower som betjener kraftmarkedet har blitt utviklet i over 30 år.

«Vi har allerede flere engasjerte kunder i Norge, fortsetter Jonas Jacobsson. Men avtalen med Nettalliansen er et stort sprang som beviser at Digpro bygger et solid fundament i Norge. dpPower vil bli satt opp for å fungere i tråd med Nettalliansen sine ønsker, og i henhold til behovene til det norske markedet som helhet.»

Frode Gundersen, daglig leder i Digpro Norge AS bekrefter at selskapet styrker seg i Norge. «dpPower vil tilføre kvalitet for brukere og deres sluttkunder. Mitt fokus er fremfor alt våre norske kunder, og jeg er overbevist om at dette vil være bra for både Nettalliansen og Digpro.»

Nettalliansen er nå i full gang med å planlegge implementeringen hos sine 25 allianseselskap.


Fra venstre på bildet: Arnfinn Flo, prosjektleder Nettalliansen, Frode Gundersen, daglig leder Digpro Norge AS, Jonas Jacobsson, daglig leder Digpro Solutions AB, Maria Rodahl Johansen, daglig leder Nettalliansen, Hans Asplund, KAM Digpro Solutions AB, Hans Ørjasæter, leder nettdrift i Nettalliansen, Gunnar Bell, innkjøpssjef Nettalliansen.

Maria Rodahl Johansen, daglig leder i Nettalliansen AS og Jonas Jacobsson, daglig leder i Digpro Solutions AB.

Andre artikler