Nettalliansen tar pulsen på egne selskap

Nettalliansen tar pulsen på egne selskap

Selskapene i Nettalliansen kan ved hjelp av Great Place To Work enkelt og effektivt måle nøkkelområder i eget selskap, og det til en god pris. 


Dette gir ledelsen og hver enkelt leder ny innsikt som er nyttig og avgjørende for hvordan selskapet og de ansatte fungerer. Som for eksempel: 

  • Hvordan medarbeiderne opplever arbeidshverdagen og arbeidsplassen
  • Hvordan organisasjonen, avdelingen eller teamet fungerer
  • Sterke, svake og kritiske nøkkelområder
  • Grunnlag for å prioritere umiddelbar handling og nye praksiser


Great Place To Work er et nyttig verktøy for å måle nøkkelområder i eget selskap, som er kritiske for samhandling og effektivitet. Ved å være i Nettalliansen får selskapene gode priser, sammenlignet med prisen for å stå alene. 
Andre artikler