Enida bygger med miljøvennlige stolper

Enida bygger med miljøvennlige stolper

Som ett ledd i å omsette hensikten med Miljøfyrtårnsertifiseringen til noe praktisk og gå foran som et godt eksempel, så blir det nå bygget med miljøvennlige kraftstolper.

I 2019 tok Enida, Energinett i Dalane, som del av Dalane Energi-konsernet, initiativ til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Det blir lagt stor vekt på HMS og menneskene som jobber i bedriften og å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Som ett ledd i å omsetta hensikten med Miljøfyrtårnsertifiseringen til noe praktisk og å gå foran som et godt eksempel, så blir det nå bygget med miljøvennlige kraftstolper. Det aktuelle prosjektet er en oppgradering av en 15 kV kraftledning på Hetlandsheia, som ligger i Eigersund kommune.


- Vi har fulgt markedet for stolper og bemerket at WOPAS fra Hallingdal har en kraftstolpe som nylig har blitt identifisert som en svært miljøvennlig kraftstolpe i en stor livssyklusanalyse. Blant annet har de analysert påvirkningen på klimatoksisitet for miljø og mennesker. WOPAS hadde minst miljøpåvirking 6 av 7 kategorier. Stolpen er forenlig med tradisjonelle metoder og produseres i tillegg i Norge, så vi ble interessert i å teste dette ut i vårt prosjekt på Hetlandsheia , sier Ørjan Vold, Daglig leder i Enida AS.


Prosjektet hadde oppstart på nyåret og den første stolpeleveransen kom i mars 2021. Stolpelengdene varierer fra 8 til 13meter. WOPAS stolper ble lansert i 2017 etter flere års produktutvikling i morselskapet Hallingplast AS. WOPAS fokuserer på mulighetene som tilbys ved å kombinere materialegenskapene til tre og polyetylen (PE). Hovedmarkedet er stolper og påler for infrastruktur, kraftoverføring, belysning, og konstruksjoner i landbruk og marin.


- For oss har det vært positivt å samarbeide med Enida som virkelig ønsker å bidra til det grønne skiftet og levere på FNs bærekraftsmål. WOPAS stolper består av ca 85% fornybart materiale, og av 15% polyetylen, så er mer enn halvparten resirkulert. Dette kan også resirkuleres på nyt i henhold til konseptet "Design for gjenvinning". Livssyklusvurderingen i 2020, utført av Energiforsk på vegne av den svenske kraftindustrien, ga dokumentasjon som er viktig for Enida i miljøarbeidet sitt , sier Thomas Lindblad i WOPAS.


Enida AS er et nettselskap i Nettalliansen AS.


Enida Hetlandshei Wopas stolper

Andre artikler