Høyt fokus på IKT-sikkerhet

Høyt fokus på IKT-sikkerhet

Nettalliansen har et høyt fokus på IKT-sikkerhet. Vi holder årlige fagdager og beredskapsøvelser for å øke kompetansen og skape varig fokus.

Den økende digitale utviklingen, medfører stadig endring i trusselbildet - og så for kraftbransjen. Dette gir behov for økt kompetanse på IKT-sikkerhet i selskapene. 

Vi holder derfor årlige fagdager, for å øke kompetansen hos selskapene og skape et varig fokus. Her samarbeider vi med både KraftCert og NC-Spectrum. I 2019 bidro både PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NVE og Hydro med bevisstgjøring rundt viktigheten av IKT-sikkerhet.

Beredskapsøvelser
Nettalliansen gjennomfører 3 beredskapsøvelser på våren og 3 på høsten, i samarbeid med NC-Spectrum. Øvelsene er et viktig og nyttig virkemiddel for å øke bevissthet og kompetanse innen IKT-sikkerhet, både for enkeltressurser og hele selskapet. Øvelsen gjennomføres som en skrivebordøvelse med gjennomgang av tidsaktuelle tema. 

Høsten 2019 ble øvelsene gjennomført med følgende tema:

  • Hydro-caset
  • Kraftsensitiv informasjon på avveie
  • Utfall av nettverk, AMS og driftskontroll

IKT-sikkerhet gir bred forståelse for at en IT-hendelse er en beredskapshendelse som i stor grad kan påvirke hele organisasjonen. Selskapene tar meg seg ny kunnskap hjem til eget selskap, og kan ta i bruk innsatsplaner, presentasjoner og rapporter fra øvelsene. 

Fra høstens beredskapsøvelse i Oslo.

Andre artikler