Arkivløsning

Arkivløsning

Nettalliansens arkivløsning effektiviserer håndteringen av dokumenter, informasjon og tilhørende arbeidsflyt og prosesser - i et fleksibelt og brukervennlig grensesnitt.

Det er enkelt å ta i bruk
Arkivløsningen kan enkelt konfigureres til å dekke unike forretningsbehov og forhindrer uforutsigbare kostnader, dyre installasjoner og tidkrevende opplæring. Hverdagen blir mer effektiv.

Effektiv oppfølging
Du kan enkelt følge opp organisasjonens operative og administrative avtaler og forpliktelser. Versjons- og rettighetsstyring på dokumenter, informasjon og prosesser gir full sporbarhet og kontroll.

Rapportering
Uansett om du bruker Arkivløsning som dokumentarkiv, CRM-system, til saksbehandling eller prosjekthåndtering så kan du enkelt generere effektive rapporter på tvers av forretningsområdene.

Tidsbesparende
Med et enhetlig system til å forvalte ALLE typer informasjon og prosesser slipper man å bruke masse tid på å lete eller jobbe ut fra et feil utgangspunkt. Tid spart og økt kvalitet merkes på bunnlinjen.

"Alt i orden" gir arbeidsglede

Andre prosjekter