Kundevennlig prosess for anleggsbidrag

Kundevennlig prosess for anleggsbidrag

Vi har digitalisert prosessen mellom kunde og nettselskap ved utarbeidelse av anleggsbidrag


For å koble seg på strømnettet vårt må kunden betale et anleggsbidrag, som dekker kostnadene til kabler og annet nødvendig materiell. Som nettselskap må en dokumentere prosessen når kunden kommer med en forespørsel om strømtilkobling som utløser et anleggsbidrag, og i tillegg oppbevare denne dokumentasjonen i ti år. Denne prosessen er nå digitalisert ved hjelp av løsninger som allerede ligger i Nettalliansens Bransjeløsning.

Enkelt for kunden
Nettkunden logger seg inn i Kundeportalen og sender inn sin forespørsel om anleggsbidrag. I denne portalen har kunden en samlet oversikt over sine forespørsler hos sitt nettselskap, og kan samtidig holde dialogen med nettselskapet. Dette gjør med andre ord hverdagen enklere både for nettkunden og nettselskapet.

Bransjeløsningen
Det er flere fagsystemer som må snakke sammen, for at denne prosessen kan digitaliseres. Dette viser verdien av Nettalliansen sin Bransjeløsning. Bransjeløsningen tilrettelegger for felles tjenester og automatiserte prosesser på tvers av selskapene og de ulike fagsystemene.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer.


Andre prosjekter