Nettalliansen med felles nettsider

Nettalliansen med felles nettsider

Nettalliansen har lansert nye og moderne nettsider for våre allianseselskap. Nettsidene viser at vi er et fellesskap, samtidig som selskapene beholder sitt eget særpreg.


Nettalliansen har i løpet av våren utviklet en nettsidemal, som alle nettselskapene i alliansen kan ta i bruk. Nettsidemalen tilpasses hvert enkelt nettselskap med farger, logo og innhold. Sidene er også tilrettelagt slik at hele konsernet kan ta malen i bruk.

Flere selskap har tatt sidene i bruk, og minst 14 selskap vil ha nye sider klare i løpet av året.

Sammen og på samme måte
De nye nettsidene vil ha kunden i fokus, og brukervennlighet og informasjon har vært avgjørende faktorer for design og utvikling. Sidene viser fellesskap, samtidig som hvert selskap beholder sitt særpreg.

Ved å utvikle et malverk som tilfredsstiller behovet til et hvert nettselskap, sparer vi store summer - helt i tråd med vårt mål om å gjøre allianseselskapene mer effektive og robuste gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte.


Sammen og på samme måte

Andre prosjekter