Avvik og arbeidsordre

Avvik og arbeidsordre

Avvik og arbeidsordre støtter de viktigste arbeidsprosessene for planleggere, arbeidsledere og montører i nettselskapene, og gir ledelsen en løpende oppdatering på oppdragsmengde og status.

Løsningen vi har utviklet er en oppdrags- og samhandlingsplattform som er tilpasset nett- og entreprenørselskaper.

Den består av følgende:

  • Et web-basert ordresystem
  • En mobil-app for mottak og rapportering av arbeidsordre
  • Integrasjonsrammeverk ulike moduler i løsningen, og for utveksling av data mot eksterne fagsystemer


Løsningen samler alle oppdrag på ett sted, for bedre oppfølging, informasjonsflyt og mer effektiv drift. Løsningen har et bra og oversiktlig dashboard, som gjør det lett å holde styring over arbeidsordrene.


Mobil-app
Mobil-appen gir montører ett verktøy, som gir all informasjon som er nødvendig for å utføre og dokumentere arbeid ute i felt. Appen er uavhengig av bakenforliggende fag- og økonomisystemer, slik at innhenting av informasjon for alle typer arbeidsordre gjøres på samme måte, uansett hvor de oppstår.

Valgt løsning er en oppdragsplattform basert på Atlassian JIRA, som støtter de viktigste arbeidsprosessene for planleggere, arbeidsledere og montører i nettselskapene.

Andre prosjekter