Tre nye innovasjonsprosjekter i Nettalliansen

Tre nye innovasjonsprosjekter i Nettalliansen

Innovasjon er viktig for Nettalliansen for å finne mer effektive måter å driftet nettet på. Nettalliansen har i år blitt med på tre nye innovasjonsprosjekter. 


Bedre tilgjengeliggjøring av data
Innovasjonsprosjektet DSCADA skal tilgjengeliggjøre data på et nivå som gjør at flere applikasjoner kan nyttiggjøre seg dataene. 

Nettselskapenes IT-systemer og datafangst er preget av silosystemer, hvor det i liten grad er mulig å tilgjengeliggjøre data mellom fag-, støtte- og driftssystemer. Med DSCADA ønsker vi å ta for oss høyspentnettet og se på hvordan vi kan tilgjengeliggjøre og presentere «all data» i mer sanntid til bruk i drift, investeringer og ikke minst beredskapssituasjoner.

Råtedeteksjon
Råtekontroll av stolper er en viktig del av vedlikeholdet for å si noe om tilstanden til stolpene, og blir utført jevnlig av nettselskapene. Råte i stolper er kritisk, og god og riktig diagnostisering av tilstanden er viktig for å utføre vedlikehold på riktig tidspunkt. Verken for tidlig eller for sent.

Gjennom innovasjonsprosjektet Birdsview er det utviklet et produkt med en radar som scanner et tverrsnitt av stolpen og gir ein god status og dokumentasjon på tilstanden.

Risikobasert fornyelsesvurdering av kraftledninger
Gjennom dette innovasjonsprosjektet skal det utvikles en ny metode for å vurdere tilstand og estimere feilsannsynlighet til kraftledninger i distribusjonsnett og regionalnett.

Metoden vil inngå i en ny framgangsmåte for risikobasert planlegging av hvor, når og hvordan fornyelse av kraftledninger bør gjøres. Til sammen vil dette føre til bedre prioritering av kraftledninger for fornyelse, reduksjon av antall feil, reduksjon av ressurskrevende fornyelsesbefaringer og vedlikehold, og økt utnyttelse av kraftledningenes levetid.


Råtekontroll ved hjelp av radarscanning

Andre prosjekter