GDPR

GDPR

Nettalliansen gjennomførte et felles GDPR-prosjekt med hele 37 selskap i alliansen. Formålet med prosjektet var å legge til rette for etterlevelse av regelverket , oppnå stordriftsfordeler, redusere kostnader og bistå med spesialkompetanse. 

GDPR er EU sin forordning for personvern, The General Data Protection Regulation, som ble norsk lov 25. mai 2018.

GDPR stiller strengere krav rundt registrering, håndtering og lagring av personopplysninger, og berører alle selskap som registrerer og behandler personopplysninger. I energibransjen gjelder dette først og fremst informasjon om kunder og ansatte. Loven gjelder behandling av alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en person, ikke bare sensitive opplysninger. Loven gjelder dermed også samtlige selskap i Nettalliansen.

Mål for prosjektet
Målet for prosjektet var å legge til rette for etterlevelse av krav i GDPR innen 25. mai 2018 og standardisere kartleggingsprosessen i selskapene. Det ble etablert standardiserte rammer, arbeidsmetodikk og dokumentasjon som la til rette for samhandling om GDPR for alle selskapene.

Store besparelser
Nettalliansen har realisert en betydelig kostnadsbesparelse ved å gjennomføre prosjektet i fellesskap. Nettalliansen har også én felles personvernrådgiver som bistår selskapene i spørsmål rundt GDPR og personvern. 

Nettalliansen har realisert en betydelig kostnadsbesparelse ved å gjennomføre prosjektet i fellesskap.


Nettalliansens veileder for GDPR
Som resultat av vårt felles GDPR prosjekt har vi etablert en veileder for GDPR, med konkrete maler, rutiner og prosedyrer som er iht. anbefalinger fra bransjespesialister. 

Det er også etablert en standardisert databehandleravtale og vi har sikret en god og strukturert etterlevelse av GDPR-krav i hvert enkelt selskap. Nettalliansen kan også vise til økt kompetanse- og kompetansedeling på GDPR og samarbeid på tvers i alliansen.


Vi utviklet en spillbasert opplæringsapp som ble brukt aktivt til kompetansebygging om GDPR i selskapene, og kåret ukentlige vinnere i prosjektperioden.

Nettalliansen kan vise til økt kompetanse- og kompetansedeling på GDPR og samarbeid på tvers i alliansen.

Andre prosjekter