IKT-sikkerhet

IKT-sikkerhet

Vår bransje blir stadig mer digitalisert, og med det følger et økt trusselbilde som stiller flere og strengere krav til IKT-sikkerhet. 

Dette stiller nye krav til kraftbransjen når det gjelder kompetanse, rutiner og arbeidsprosesser. samarbeidet i Nettalliansen ruster samtlige selskap mot risiko og forebygger uønskede hendelser.

Den digitale utviklingen skal bidra til verdiskapning og økt forsyningssikkerhet, samtidig medfører den også stadig endring i trusselbildet. IKT-sikkerhet er et viktig fokusområde i Nettalliansen og selskapene jobber med å sikre robuste IT-løsninger for fremtiden.

Det er varierende IKT-sikkerhetskompetanse i kraftbransjen. Med et felles prosjekt i Nettalliansen så vi muligheten til å heve kompetansen og legge til rette for varig fokus på IKT-sikkerhet gjennom standardiserte arbeidsprosesser, rutiner og dokumentasjon.

Det vi sammen har oppnådd gjennom prosjektet er:

 • En IKT-sikkerhetsstrategi som selskapene kan implementere i eget selskap
 • Påbegynt utvikling av ulike E-læringspakker til bruk for flere roller i selskapene
 • Standardisering av rutiner og prosedyrer
 • Skape fokus og forståelse rundt viktigheten av IKT-sikkerhet
 • Tilrettelegging av etterlevelse av kravene i beredskapsforskriften gjennom dokumentasjon og opplæring
 • Skape samhandling på tvers av selskapene gjennom forum og årlig fagdag

   Den digitale utviklingen skal bidra til verdiskapning og økt forsynings-sikkerhet, samtidig medfører den også stadig endring i trusselbildet.

   Andre prosjekter