I mål med 190.000 AMS-målere

I mål med 190.000 AMS-målere

Innen 1. januar 2019 hadde 31 selskap i Nettalliansen installert AMS-målere hos sine til sammen 190.000 kunder.

Innføringen av smarte strømmålere har vært et ledd i en myndighetspålagt digitalisering og modernisering av det norske strømnettet, og innen 1. januar 2019 skulle det installeres 2,8 millioner nye målere i Norge. De smarte strømmålerne er et viktig steg i digitaliseringen av strømnettet vårt, og skal bidra til en mer effektiv drift av nettet og nye tjenester for forbrukerne, sammen med en mer presis og regelmessig måleravlesning.

Å anskaffe og distribuere smarte målere handler ikke kun om å sammenligne og velge et passende systemverktøy og den riktige teknologien – det er et IT prosjekt som har store avhengigheter til nettselskapenes prosesser og respektive IT-løsninger. Å håndtere et slikt prosjekt med en stram tidsplan, stiller høye krav til ulik kompetanse hos nettselskapene. Store besparelser, kompetansedeling og synergieffektiver var hovedårsaken til at 31 små og mellomstore nettselskap gikk sammen om innkjøp og prosjektstyring via Nettalliansen.

Tett oppfølging av prosjektteamet i Nettalliansen
Prosjektteamet har skapt en prosjektmodell som er basert på såkalte arbeidspakker, som sikret en systematisk prosess for alle deltakende selskap. Hver arbeidspakke hadde en tidslinje og et sett med oppgaver som måtte fullføres før neste trinn i prosjektet ble tatt. Nettalliansens prosjektteam styrte fremdriften for hvert selskap og var ansvarlig for systemtesting for å verifisere at alt fungerte før målerne ble satt ut. Nettalliansen organiserte også møter og øvelser med selskapene og leverandørene for å sikre effektiv informasjonsdeling og godt planlagte prosedyrer.

Hver av de 31 selskapene hadde sin individuelle tidsplan for montering av AMS-målere. Det første selskapet startet i juni 2016 og det siste i april 2018.

"Store besparelser, kompetansedeling og synergieffektiver var hovedårsaken til at 31 små og mellomstore nettselskap gikk sammen om innkjøp og prosjektstyring via Nettalliansen"

Informasjon ut til sluttkundene
I mediene var det spesielt fokus på strålefare og datasikkerhet når det gjaldt de nye målerne. Dette skapte usikkerhet hos flere nettkunder, så tilstrekkelig med informasjon ut til kundene ble viktig for fremdriften. I Nettalliansen utformet vi en informasjonspakke til alle selskapene i prosjektet, som kunne benyttes både før, under og etter installasjonen, og som inkluderte både brosjyrer og informasjonsbrev.

Store bestparelser
Prosjektteamet fulgte tidsplanen og har gjennomført en av de mest kostnadsbesparende AMS-prosjektene i Norge. AMS-prosjektet i Nettalliansen ga selskapene store besparelser, sammenlignet med om de skulle ha gjort innkjøp, planlegging og utrulling av alle målere selv. Ved å gjøre det sammen i Nettalliansen har vi spart nærmere 150 millioner kroner og ca 750 kroner per målepunkt.

Plattform for fremtiden
Den digitale plattformen som selskapene i Nettalliansen har bygget i AMS-prosjektet vil være et viktig element i retning av et smartere strømnett. Dette er grunnlaget for Nettalliansens bransjeløsning, som består av en felles driftsplattform hvor på felles tjenester blir utviklet i takt med modning og utvikling hos selskapene.

“Den digitale plattformen som selskapene i Nettalliansen har bygget i AMS-prosjektet vil være et viktig element i retning av et smartere strømnett.”

Andre prosjekter