Håndbøker - Felles dokumentasjon

Håndbøker -  Felles dokumentasjon

Nettalliansen har sammenstilt felles dokumentasjon for ulike arbeidsområder i nettselskapet. Resultatet av dette arbeidet er standardiserte håndbøker.

Følgende håndbøker er utarbeidet:

  • Beredskapshåndbok
  • Personvernhåndbok
  • Personalhåndbok
  • IKT-sikkerhetshåndbok
  • HMS-håndbok
  • AMS/måler-håndbok


Håndbøkene er tilgjengelig i en løsning som alle selskapene i alliansen kan få tilgang til. Løsningen er et samhandlingssystem som gir gode muligheter for koblinger på tvers av områdene, og en systematisk tilrettelegging av dokumentasjon.

Andre prosjekter