Skjåk Energi AS

 
Vi transporterer strømmen til deg! 

Skjåk Energi AS står for distribusjon av elektrisk energi i hele Skjåk kommune.

  • Daglig leder: Lars Egar Haugen
  • Adresse: Moavegen 28A, 2690 Skjåk
  • Telefon: 61 21 38 10
  • Vakttelefon: 61 21 91 00
  • E-post: post@skennett.no
  • Org.nr.: 991 077 537
  • Nettkunder: 2 060

Vi transporterer strømmen til deg!

Ledige stillinger

Skjåk Energi søker nettsjef

Energibransjen er fortsatt inne i ei spennande utviklingsfase med fokus på leveranseevne, kundeservice og teknologifornying. Nye krav og behov medfører at det norske kraftsystemet står framfor store investeringar og endringar, der fleksibilitet i bruk av nettet er sentralt.
Les mer