Sør Aurdal Energi AS

 

Sør Aurdal Energi BA ble stiftet som Sør-Aurdal Kraftandelslag den 7. juli 1947. Fra 1. januar 2012 er virksomheten omdannet til aksjeselskap under navnet Sør Aurdal Energi AS.

Lagets formål var fra stiftelsen "å bygge og drive nett for distribusjon av elektrisk kraft".

Selskapet eies av lokale offentlige og private eiere, og av de om lag 1100 eierne er Sør-Aurdal kommune største enkelteier med om lag 2,8% av aksjene.

Selskapet driver sin virksomhet fra hovedkontoret ved Tollefsrud i Begnadalen.

I forbindelse med markering av 60 års drift av selskapet ble det laget et informasjonshefte som er distribuert til kundene.

  • Daglig leder: Nils Martin Sætrang
  • Adresse: Valdresvegen 1129, 2936 Begnadalen
  • Telefon: 61 34 74 00
  • Vakttelefon: 61 34 74 00
  • E-post: post@sae.no
  • Org.nr.: 997 712 099
  • Nettkunder: 2 960