NettiNord AS

 
Repvåg Kraftlag har endret navn til NettiNord AS. 

Selskapets formål er å produsere, omsette og distribuere energi innenfor selskapets konsesjonsområde. Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i virksomheter i og utenfor konsesjonsområdet, fortrinnsvis innen selskapets kjernevirksomhet.

Hovedmålene for virksomheten er å skape varige verdier for kunder, eiere og lokalsamfunnet, drive elektrisitetsnettet effektivt og med høy grad av beredskap og bidra til positiv samfunnsutvikling i selskapets forsyningsområde.

NettiNord skal kjennetegnes av åpenhet. Med det mener vi at kraftlaget skal preges av en åpen og god kommunikasjon internt og eksternt.

Vi skal være pålitelig og til å stole på som samarbeidspart og som selskap.

Vi skal være effektive og løse arbeidsoppgavene raskt og smart. Ressursbruken skal tilpasses behovet.

NettiNord skal kjennetegnes av nærhet ved å ta vare på hverandre internt i selskapet, og være nær kundene våre gjennom lokal tilstedeværelse.

  • Daglig leder: Oddbjørn Samuelsen
  • Adresse: Storgata 5, 9750 Honningsvåg
  • Telefon: 78 47 68 00
  • Vakttelefon: 78 47 68 15
  • E-post: post@rksa.no
  • Org.nr.: 923 993 355
  • Nettkunder: 4 460

Viskal være pålitelig og til å stole på som samarbeidspart og som selskap.

En sikker forbindelse!