Jæren Everk AS

Jæren Everk er et nettselskap og har som oppgave å drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Hå kommune.

27. januar 1915 startet Jæderen Elektricitetsverk opp med levering av elektrisk kraft til kommunene Hå, Varhaug og Ogna. Selskapet er i dag et kommunalt foretak med Hå kommune som eier, og er et rent nettselskap med Hå kommune som forsyningsområde.

Virksomheten drives i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for inntekter og tariffering.

Jæren Everk eier lednings-/kabelnettet i kommunen og overfører (transporterer) kraften til alle forbrukere. Nettselskapet har enerett på transport av kraft innen sitt område

Jæren Everk har i dag 23 ansatte.

Arbeidet med ansattes sikkerhet prioriteres gjennom et aktivt og systematisk HMS -arbeid. Alle ansatte har et spesielt ansvar for å ivareta arbeidskollegers og egen sikkerhet i det daglige arbeidet.


  • Daglig leder: Birger Høyland
  • Adresse: Bernervegen 28, 4365 Nærbø
  • Telefon: 51 79 95 00
  • Vakttelefon: 970 54 720
  • E-post: post@jev.no
  • Org.nr.: 882 023 702
  • Nettkunder: 8700

Alltid på nett!