Hemsil Nett AS

Hemsedal Energi Nett AS har endret navn til Hemsil Nett AS. Hemsil Nett er ansvarleg for å overføre kraft til din heim, di hytte eller din verksemd i Hemsedal Kommune.

Pr. 2018 har vi 4128 kunder, av desse er 2394 fritidseigedommar og 918 hushaldningskundar.

Vi gjer alt vi kan for å levere straum til deg – heile døgnet – heile året!

  • Daglig leder: Per Gunnar Markegård
  • Adresse: Hemsedalsvegen 2883, 3560 Hemsedal
  • Telefon: 31 40 88 82
  • Vakttelefon: 32 05 98 80
  • E-post: post@hemsilnett.no
  • Org.nr.: 923 050 612
  • Nettkunder: 4130

Vi gjer alt vi kan for å levere straum til deg – heile døgnet – heile året!