Hemsil Nett AS

Hemsil Nett AS er ditt lokale nettselskap. 

Vi har ansvaret for drift og vedlikehald av straumnettet i Hemsedal kommune. 

Hemsil Nett AS er 100% eigd av Hemsedal kommune. 

Administrasjonen held til i Hemsedal sentrum og montøravdelinga held til på Svøo. 

  • Daglig leder: Per Gunnar Markegård
  • Adresse: Hemsedalsvegen 2883, 3560 Hemsedal
  • Telefon: 31 40 88 82
  • Vakttelefon: 32 05 98 80
  • E-post: post@hemsilnett.no
  • Org.nr.: 923 050 612
  • Nettkunder: 4 900

Vi gjer alt vi kan for å levere straum til deg – heile døgnet – heile året!