Nettalliansen består av over 40 store og små nettselskaper som tilsammen blir Norges 3 største leverandør av nettjenester. Her kan du utforske de ulike regionene og lese mer om de forskjellige selskapene som inngår i alliansen.

Hallingdal Kraftnett AS

Hallingdal Kraftnett AS (HKN) er det største nettselskapet i Hallingdal. Vi har kunder i Hol, Ål, Gol, Nes og Flå.

Hovedoppgaven vår er å transportere strøm fra din leverandør fram til deg som kunde. Vi utvikler, drifter og vedlikeholder et strømnett som dekker om lag 1/3 av Buskerud fylke (over 5000 km2). Konsesjonsområdet strekker seg over 150 km fra Krøderen i syd til Finse i vest. Våre ansatte er i beredskap hele døgnet for å sikre en trygg og stabil levering.

Hallingdal Kraftnett AS ble stiftet som et eget aksjeselskap i 1995, og eies i sin helhet av kommunene i Hallingdal. Strategiplan for HKN er utarbeidet sammen med våre eiere. Vi er stolte over å forplikte oss til å være en bidragsyter til samfunnsutviklingen i Hallingdal.

I dag har HKN vel 70 ansatte. Hovedkontoret ligger i Hol Kommune, hvor både kontor og montøravdeling er plassert på Geilo. Vi har også avdelinger på Ål, Gol og Nes. På Gol har vi i tillegg til montører også en utvidet teknisk stab. DLE (Det Lokale Eltilsyn) er en del av vår virksomhet og er lokalisert på Torpomoen.

Viktig samfunnsaktør

Som deleier i flere selskaper har vi interesser innenfor beslektede bransjer. Breibandsutvikling kan nevnes som et av våre fremtidsrettede satsningsområder. Vi ønsker å utvikle og forbedre infrastrukturen for deg som bor i Hallingdal.

Vi er stolte av å være blant de mest effektive og veldrevne nettselskap i Norge.

  • Daglig leder: Audun Grynning
  • Adresse: Lienvegen 41, 3580 Geilo
  • Telefon: 32 08 71 00
  • Vakttelefon: 32 08 71 30
  • E-post: kundesenter@hallingdalkraftnett.no
  • Org.nr.: 971 589 752
  • Nettkunder: 24430

Hallingdal Kraftnett satser på lærlinger, styrker beredskapen, installerer 24 000 nye strømmmålere og bygger ut fiber i rekordfart.