Høland og Setskog Elverk AS

Høland og Setskog Elverk AS er et selvstendig elverk med over 6000 nettkunder som fordeler seg med ca. 67% husholdning og ca. 33% næring. Vi er organisert som et samvirkelag, der det er nettkundene som er eiere, og vi er 11 ansatte.

Vi holder til på Løken i Aurskog-Høland kommune, der vi har administrasjons- og lagerbygg. Vårt nettområde er tidligere nordre- og søndre Høland kommuner samt Setskog kommune. Tidligere Aurskog kommunale elverk ble overtatt av Akershus Energi, og er nå i Hafslund Nett AS. Høland og Setskog Elverk AS forsyner ca. 2/3 av kommunen, med grense mot Hafslund Nett på Liermosen, nord for kommunesenteret på Bjørkelangen.

Aurskog-Høland kommune ligger syd/øst i Akershus fylke og er en typisk jord- og skogbrukskommune med ca. 15300 innbyggere.

  • Daglig leder: Jan Egil Viken
  • Adresse: Industriveien 4, 1960 Løken
  • Telefon: 63 85 47 00
  • Vakttelefon: 63 85 47 00
  • E-post: post@hsev.no
  • Org.nr.: 948 067 323
  • Nettkunder: 6360

Vårt nettområde er tidligere nordre- og søndre Høland kommuner samt Setskog kommune.