Finnås Kraftlag SA

Bømlo Kraftlag er et samvirkeforetak. Formålet er å skaffe nok energi og sørge for en sikker og rasjonell energidistribusjon samt gi et bredbåndstilbud til medlemmene.

  • Daglig leder: Tor Bjarne Smedsrud
  • Adresse: Hollundsdalen 1, 5430 Bremnes
  • Telefon: 53 42 89 30
  • Vakttelefon: 53 42 89 10
  • E-post: firmapost@bomlo-kraftnett.no
  • Org.nr.: 923 934 138
  • Nettkunder: 8300

Formålet er å skaffe nok energi og sørge for en sikker og rasjonell energidistribusjon samt gi et bredbåndstilbud til medlemmene.