Valdres Energiverk AS

 

Valdres Energiverk AS eies av Nord-Aurdal-, Øystre- og Vestre Slidre kommune og er en hjørnesteinsbedrift i Valdres.

Selskapet har nettkonsesjon i eierkommunene, jobber med forvaltning av konsesjons- og eierkraft og investerer i bredbåndsfiber i Valdres sammen med Eidsiva bredbånd AS. I tillegg selger vi tjenester fra AMS, anlegg og lager.

Vi er deleiere i det nyetablerte Kraftriket AS sammen med Ringerikskraft AS, og selskapet satser nasjonalt. Les mer om Kraftriket AS

VE 2020
Valdres Energiverk AS er i gang med en stor omstrukturering for å tilpasse selskapet revidert energilov og fremtidig struktur. Mer om ny organisering og ValdresEnergi 2020 kan du lese her.

Som bransjen generelt fokuserer vi på effektivisering og utvikling i alle deler av virksomheten. Valdres Energiverk AS har en positiv og sterk bedriftskultur, og mye av suksessfaktoren ligger her. Effektiviteten er høy og kvaliteten på arbeidet vi utfører er god. Uansett hva vi jobber med er det å sette kunden i fokus viktig. 

  • Daglig leder: Bjørg Brestad
  • Adresse: Spikarmoen 16, N-2900 Fagernes
  • Telefon: 61 36 60 00
  • Vakttelefon: 61 36 61 00
  • E-post: post@valdresenerginett.no
  • Org.nr.: 953 681 781
  • Nettkunder: 14 680


- alltid til stede