Rollag Elverk AS

 
Rollag Elverk er et selskap med 8 ansatte som driver distribusjonsnett og kraftomsetning i Rollag Kommune. 

Selskapet er en lokalt eid samvirkeforening, er etablert i 1947 og har kontorer i Rollag sentrum. 

Av 2200 kunder utgjør hytter ca. 1100 og er den kundegruppen som vokser raskest.

  • Daglig leder: Rune Tangen Andersen
  • Adresse: 3626 Rollag
  • Telefon: 32 74 77 50
  • Vakttelefon: 908 47 104
  • E-post: firmapost@nett.rollagelverk.no
  • Org.nr.: 957 896 928
  • Nettkunder: 2 235