Ringerikskraft Nett AS

 
Ringerikskraft Nett AS sørger for å få strømmen trygt levert hjem til ca 22 000 kunder. Nettselskapet er ansvarlig for å bygge, drifte, vedlikeholder og fornye strømnettet i Ringerike og Hole. 

Virksomheten er strengt regulert og drives etter rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

  • Daglig leder: Jan Erik Brattbakk
  • Adresse: Hvervenmoveien 33, 3504 Hønefoss
  • Telefon: 32 11 96 50
  • Vakttelefon: 32 12 24 20
  • E-post: kundeservice@ringerikskraftnett.no
  • Org.nr.: 987 626 844
  • Nettkunder: 21 750

Skal du gjøre endringer i ditt elektriske anlegg, eller vil få hjelp til å fjerne en mast eller et tre? Ta kontakt med oss i dag!

Ringerikskraft Nett AS sørger for å få strømmen trygt levert hjem til ca 22 000 kunder.