Rakkestad Energi AS

 

Rakkestad Energi AS er et distribusjonsverk. Nettvirksomheten omfatter ca. 4400 målepunkter innenfor kommunen. I tillegg har vi en betydelig installasjonsvirksomhet. Vi holder til på industriområdet i Rakkestad sentrum, har til sammen 36 ansatte og en totalomsetning på ca. 80 millioner kroner.

Våre eiere er Rakkestad kommune med 67 % og Hafslund Nett AS med 33%.

Rakkestad Energi er delt inn i fire forretningsområder, installasjon, nett, strømsalg og salg av varmepumper. Vi står for drift og vedlikehold av strømnettet i kommunen, som omfatter både høyspenningsnettet som overfører strømmen og lavspentnettet som fordeler strømmen til den enkelte kunde. Installasjon utfører tjenester til industri, landbruk, offentlig og private aktører, i og utenfor Rakkestad.

Strømsalg er et lokalt tilbud i konkurranse med andre kraftleverandører i nærliggende områder.

  • Daglig leder: Olaf Vik
  • Adresse: Grenseveien 2, 1890 Rakkestad
  • Telefon: 69 22 65 00
  • Vakttelefon: 69 22 65 00, tast 1.
  • E-post: nett@rakkestadnett.no
  • Org.nr.: 968 398 083
  • Nettkunder: 4 400

Vi er til for lokalsamfunnet!