Nore Energi AS

 

Nore Energi AS ble etablert i 1918 og er eiet av Nore og Uvdal kommune.

De første kundene på Rødberg og nedover mot Nore ble tilkoblet julaften 1920. Grunnen til at dette var mulig på et så tidlig tidspunkt var etableringen av Noreverkene i denne perioden. 

De første kundene fikk levert strøm fra et lite kraftverk som på folkemunne ble kalt for "kaffekverna". Denne var i bruk helt til Nore kraftverk ble igangsatt i 1929. Det skulle ennå gå 64 år før de siste gårdene mellom Øygardsgrend og Tunhovd ble tilkoblet elverkets linjenett.

I dag har Nore Energi AS ca. 2000 kunder. Hytter og fritidsboliger er en vesentlig del av kundemassen og er den gruppen som klart øker mest.

  • Daglig leder: Ola Bergheim
  • Adresse: Postadresse Sentrum 2, 3630 Rødberg
  • Telefon: 32 74 50 60
  • Vakttelefon: 32 74 50 70
  • E-post: firmapost@nore-energi.no
  • Org.nr.: 984 653 360
  • Nettkunder: 2 100

De første kundene fikk levert strøm fra et lite kraftverk som på folkemunne ble kalt for "kaffekverna".