Lærdal Energi AS

Lærdal Energi Nett er ansvarlig for nettdrift, nettleie, måleravlesing og nye anlegg for kunder i Lærdal kommune.

Det er bygd et omfattende linjenett i Lærdal kommune, mye av dette i forbindelse med kraftutbyggingen som Østfold har gjennomført i bygda. Noen av disse anleggene ble bygget på en slik måte at de senere har gått inn som naturlige deler av strømforsyningsanlegget i bygda.

Regionalnettet til Lærdal Energi er tilknyttet sentralnettet over en 42 MW 300 kV/66 kV trafo i Borgund. Dette regionalnettet mater Borgund sekundærstasjon 10 MW 66 kV/22 kV og Lærdal sekundærstasjon 20 MW 66 kV/22 kV. 66 kV linjen går fra Borgund kraftverk (samlokalisert med Borgund sekundærstasjon ) til Stuvane kraftverk og videre til Lærdal sekundærstasjon, linjen er 22,997 km lang.

  • Daglig leder: Jan Ove Breingsnes
  • Adresse: Grandavegen 4, 6887 Lærdal
  • Telefon: 57 66 94 00
  • Vakttelefon: 57 66 94 20
  • E-post: kundestotte@lenergi.no
  • Org.nr.: 914 078 865
  • Nettkunder: 1920

Lærdal Energi Nett er ansvarlig for nettdrift, nettleie, måleravlesing og nye anlegg for kunder i Lærdal kommune.