Hålogaland Kraft Nett AS

Hålogaland Kraft Nett AS (HLKN) har konsesjon i 8 kommuner (Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Lødingen, Gratangen, Skånland, Evenes og Tjeldsund).

HLKN utvikler, overvåker og vedlikeholder et kraftnett bestående av 1325 nettstasjoner og 16 transformatorstasjoner samt 3366 kilometer kraftnett (lav- og høyspenningslinjer samt jord- og sjøkabler). Brutto energiforbruk i konsesjonsområdet ligger normalt mellom 650 og 700 GWh.

Døgnet rundt sørger HLKN's medarbeidere for at nettet til enhver tid forsyner om lag 26.000 kunder med stabil strøm. Tilrettelegging for samfunnsutvikling gjennom investeringer i kraftnettet og opplæring i elsikkerhet er også sentrale områder for HLKN, som pr. februar 2019 har 60 ansatte.

HLKN har sitt hovedkontor i Harstad og er et heleid datterselskap av Hålogaland Kraft AS.

  • Daglig leder: Sture Hellesvik
  • Adresse: Rødbergveien 14, 9408 Harstad
  • Telefon: 77 04 26 26
  • Vakttelefon: 77 04 26 26
  • E-post: hlknett@hlk.no
  • Org.nr.: 985 411 131
  • Nettkunder: 26500

Døgnet rundt sørger HLKN's medarbeidere for at nettet til enhver tid forsyner om lag 26.000 kunder med stabil strøm.